Gandalex

Lange Boomgaardstraat 6
BE-9000 GENT
Belgium

T: +32(0)9 391 31 21
F: +32(0)9 279 08 37

www.gandalex.be


Marc CALLANT
Lotte VANFRAECHEM
Hanna Verdickt


Christophe DESURMONT
Gerhard FRANK

Tarieven

Het kantoor streeft naar duidelijke afspraken over de kosten en het honorarium.

Tijdens een eerste gesprek wordt onderzocht of de erelonen niet kunnen gedragen worden door een derde, zoals  een verzekeringsmaatschappij.

De cliënt wordt bovendien zo vlug mogelijk geïnformeerd over de methode die zal worden toegepast voor de berekening van de erelonen en de kosten.

Er zal dus aan de cliënt informatie bezorgd worden over de aanrekening van de kantoorkosten , de methode van berekening van het ereloon (uurtarief, percentage of forfait),  de eventuele gerechtskosten en de mogelijkheden van terugvordering.

De ereloonstaten worden bij voorkeur  maandelijks, drie- of zesmaandelijks opgesteld.  Op deze wijze blijft de cliënt trouwens ook voortdurend op de hoogte van de vooruitgang van het dossier.

Als de zaak is beëindigd en er tussentijdse ereloonstaten werden opgemaakt, zal een eindstaat volgen voor de laatste periode die niet gedekt was door de vorige ereloonstaten.

Er kan dan nog een bijkomend honorarium worden aangerekend bij een succesvolle afwerking, op voorwaarde dat dit voorafgaandelijk schriftelijk is afgesproken.

Het kantoor heeft ook een tarieflijst voor incasso.

Sinds 1 januari 2014 zijn de Belgische advocaten eveneens onderworpen aan een BTW-tarief van 21%.