Gandalex

Lange Boomgaardstraat 6
BE-9000 GENT
Belgium

T: +32(0)9 391 31 21
F: +32(0)9 279 08 37

www.gandalex.be


Marc CALLANT
Lotte VANFRAECHEM
Hanna Verdickt


Christophe DESURMONT
Gerhard FRANK

CALLANT & VANFRAECHEM

CALLANT & VANFRAECHEM is een toegewijd team van advocaten dat de juridische belangen behartigt van particulieren, Belgische en buitenlandse bedrijven, financiële instellingen en openbare besturen.

CALLANT & VANFRAECHEM geeft juridisch advies, verleent bijstand bij bemiddeling en vertegenwoordigt de cliënt in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

CALLANT & VANFRAECHEM is een veelzijdig kantoor dat verschillende terreinen bestrijkt, zowel nationaal als internationaal:

  • contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
  • contractenrecht (koop-verkoop, woninghuur, handelshuur, aanneming, handels - en distributieovereenkomsten, concessie, agentuur, invorderingen,...)
  • vennootschapsrecht, consumentenrecht en handelspraktijken
  • verkeers - en verzekeringsrecht, inbegrepen begroting van lichamelijke schade
  • personen - en familierecht
  • arbeids - en sociale zekerheidsrecht
  • zakenrecht en vastgoedrecht

Het kantoor streeft een stipte verslaggeving aan de cliënt na, en zoekt samen met de cliënt een oplossing voor elk probleem.

Wij zorgen ervoor dat onze kostenstructuur en bijgevolg onze aanrekening van kosten en honoraria binnen een bescheiden drempel  blijft; wij hebben dus niet de zware kosten van een centraal secretariaat: elke advocaat is rechtstreeks bereikbaar op zijn individueel telefoonnumer of e-mailadres; onze kantoren bevinden zich in een bescheiden burgerwoning zonder luxe.