Gandalex

Lange Boomgaardstraat 6
BE-9000 GENT
Belgium

T: +32(0)9 391 31 21
F: +32(0)9 279 08 37

www.gandalex.be


Marc CALLANT
Lotte VANFRAECHEM
Hanna Verdickt


Christophe DESURMONT
Gerhard FRANK

CALLANT & VERFRAECHEM

GANDALEX, CONSULTA en het netwerk Callant & Vanfraechem  is een toegewijd team van advocaten dat de juridische belangen behartigt van particulieren, Belgische en buitenlandse bedrijven, financiële instellingen en openbare besturen.

Gandalex geeft juridisch advies, verleent bijstand bij bemiddeling en vertegenwoordigt de cliënt in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Gandalex is een veelzijdig kantoor dat verschillende terreinen bestrijkt, zowel nationaal als internationaal: 
 

  • contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
  • contractenrecht (koop-verkoop, woninghuur, handelshuur, aanneming, handels - en distributieovereenkomsten, concessie, agentuur, invorderingen,...
  • vennootschapsrecht, consumentenrecht en handelspraktijken
  • verkeers - en verzekeringsrecht, inbegrepen begroting van lichamelijke schade
  • personen - en familierecht
  • arbeids - en sociale zekerheidsrecht
  • zakenrecht en vastgoedrecht

Onze kantoren zijn gevestigd in een bescheiden burgerwoning zonder luxelokalen; wij hebben niet de zware kosten van een centraal secretariaat; iedere advocaat is rechtstreeks bereikbaar op zijn persoonlijke telefoon of e-mail; op deze wijze vermijden wij een zware kostenstructuur en kunnen we dus onze honoraria op een aanvaardbare drempel houden.

Het kantoor streeft een stipte verslaggeving aan de cliënt na, en zoekt samen met de cliënt een oplossing voor elk probleem.

GANDALEX vormt een groepering met CONSULTA en een netwerk Callant & Vanfraechem met

Mr. Lotte Vanfraechem. 

Sinds méér dan 30 jaar hebben wij een samenwerkingsverband met onze Duitse confrater Gerhard Frank uit Düsseldorf en met onze Franse confrater Christophe Desurmont van de balie van Rijsel.